Lieveheersbeestjes

Lieveheersbeestjes (Coccinellidae) zijn waarschijnlijk de meest bekende natuurlijke vijanden van bladluizen. Zowel de larven als de volwassen lieveheersbeestjes eten bladluizen. Als er voldoende voedsel en overwinteringsplaatsen (zoals houtwallen) aanwezig zijn, blijven lieveheersbeestjes in de omgeving. Bij een tekort migreren lieveheersbeestjes, tot een maximum afstand van 4 kilometer1.

Herkenning
Lieveheersbeestjes zijn kleine opvallende kevers met een kleine kop, een tweekleurig halsschild en vaak een felgekleurd en gestippeld dekschild. De lieveheersbeestjeslarve (7-12,7 mm) heeft 6 poten, is grijsbruin tot zwart en draagt een soortspecifieke aftekening. In de onderstaande tabel staan de drie meest voorkomende soorten beschreven.

Overzicht van biologie van drie soorten lieveheersbeestjes.
2-stippelig lieveheersbeestje 7-stippelig lieveheersbeestje Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje
Dieet larve 100 bladluizen per dag 85 bladluizen per dag 300-400 bladluizen totaal
Dieet kever per dag 150 150 150
Eitjes per kever 20 tot 50 per dag Tot 400 tot 1750
Generaties per jaar 1 1 of 2 2 tot 5
Bijzonderheden Inheems Eet ook stuifmeel Eet ook larven van kevers en vlinders
Te vinden Maart-september Maart-oktober Mei-november
6bdsYcF.png

De eieren zijn voor alle soorten op het blote oog gelijk. De gladde eieren zijn goudgeel tot oranje, cilindervormig, ongeveer 2 mm lang en staan dicht tegen elkaar aan, in groepjes van twaalf tot vierentwintig stuks (zie figuur levenscyclus). Het lieveheersbeestje heeft verschillende planten voor ieder stadium in de levenscyclus. De eieren worden op een gewone esdoorn gelegd, de larve verkiest bijvoorbeeld een rimpelroos en de pop zet zich op een braam of akkerdistel vast. Nectar en stuifmeel uit bloemen dienen als aanvullend dieet van lieveheersbeestjes. Daarom kunnen bloemen met veel nectar en stuifmeel lieveheersbeestjes stimuleren. De keuze van de waardplant tijdens de verschillende stadia is afhankelijk van het voedselaanbod. In een teelt blijft het lieveheersbeestje vaak op één waardplant omdat het voedselaanbod groot genoeg is.

Leefgebied
Over het algemeen komen lieveheersbeestjes voor op planten waar bladluizen aanwezig zijn, maar planten met pollen en nectar worden ook bezocht. Lieveheersbeestjes hebben een voorkeur voor planten met open bloemen en verschillende composieten, zoals de korenbloem.

Meer informatie
Levenscyclus lieveheersbeestjes
KVLT
stippen.nl
Nederlandse soortenregister
Biobest